Biết mấy thuở

Bạn mới tới

Ban Mê Thuột.

*

Ban Mê tôi

Bị mang tiếng

Bụi mù trời

Ban Mê tôi

Bị mang tên

Buồn muôn thuở.

*

Bạn mường tượng

Bạn mù tịt

Bạn mà tới

Bạn mới thấy

Bụi một tí

Biết mấy tình

Buồn một tí

Bao mến thưong.

*

Ban Mê tôi

Bốn mùa thơ

Bóng mây trời

Buông mái t óc

Ban Mê tôi

Bên mùa trăng

Bao mắt tím

Bén mùi tình.

*

Buồn mới thích

Bụi mới thú

Bùn mới thắm

Bạn mà tới

Bạn mê tít

Ban Mê thôi.

*

Ban Mê tôi

Bao món tuyệt

Bánh mì thịt

Bún mắn tôm

Bê mềm thui

Bò muối thuốc.

*

Bạn mau tới

Ban Mê thôi.

*

Bỏ mà tiếc

Biết mới thương

Ban Mê tôi

Bao mộng tưởng

Bỏ mất tình.
Tags: ,

Giải trí » Cười - Thư giãn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(3465)