GOD AND EVE IN THE GARDEN

[Không rõ 21/03/2010 16:03 | by ErosBmt ]
Highslide JSGOD AND EVE IN THE GARDEN
One day in the Garden of Eden, Eve calls out to God... "Lord, I have a problem!"
"What s the problem, Eve?"
"Lord, I know you ve created me and have provided this beautiful garden and all of these wonderful animals, and that hilarious comedic snake, but I m just not happy."
"Why is that, Eve?" came the reply from above.
"Lord, I am lonely. And I m sick to death of apples."
"Well, Eve, in that case, I have a solution. I shall create a man for you."
"What s a man, Lord?"
"This man will be a flawed creature, with many bad traits. He ll lie,cheat, and be vainglorious; all in all, he ll give you a hard time. But, he ll be bigger, faster, and will like to hunt and kill things. He will look silly aroused, but since you ve been complaining, I ll create him in such in a way that he will satisfy your physical needs. He ll be witless and will revel in childish things like fighting and kicking a ball about. He won t be too smart, so he ll also need your advise to think properly."
"Sounds great," says Eve, with an ironically raised eyebrow.
"What s the catch, Lord?"
"Yeah, well.... you can have him on one condition."
"What s that, Lord?"
"As I said, he ll be proud, arrogant, and self-admiring . . . So you ll have to let him believe that I made him first . . . So, just remember . . . it s our secret . . . Woman to woman."

CHÚA VÀ EVA TRÊN VƯỜN ĐỊA ĐÀNG
Một ngày kia trên vườn địa đàng, Eva gọi Chúa ... "Chúa, con có vấn đề!"
"Vấn đề gì, Eva?"
"Lạy Chúa, con biết ngài đã tạo ra con và đã tạo ra khu vườn đẹp đẽ và tất cả những con thú tuyệt diệu, và con rắn vui nhộn kia, nhưng con thật không vui."
"Tại sao, Eva?" có tiếng nói từ trên cao.
"Thưa Chúa, con cô đơn. Con chán ngán những trái táo."
"À, Eva, vậy thì ta có một cách. Ta sẽ tạo một người đàn ông cho con."
"Lạy Chúa, một "người đàn ông" là gì?"
"Người đàn ông này sẽ là một tạo vật không hoàn thiện, có nhiều tính xấu. Anh ta sẽ nói dối, lừa gạt và hay khoe khoang; nói chung, anh ta sẽ không làm con vui sướng. Nhưng anh ta sẽ vạm vỡ hơn, nhanh hơn và sẽ thích đi săn và giết thú vật. Anh ta trông có vẻ gợi sự ngớ ngẩn, nhưng vì con đã than thở, ta sẽ tạo anh ta theo cách anh ta sẽ làm con hài lòng về những đòi hỏi thể chất của con. Anh ta sẽ không khôn ngoan và sẽ say sưa những thứ trẻ con như đánh nhau và đá banh lung tung. Anh ta sẽ không quá thông minh, vì thế anh ta cũng cần lời khuyên của con để suy nghĩ đúng đắn."
"Tuyệt quá," Eva nói với một bên lông mày nhướn lên mỉa mai.
"Còn việc đánh lừa anh ta thì sao, thưa ngài?"
"Ừ, à ... con có thể làm việc đó với điều kiện."
"Điều kiện gì, thưa ngài?"
"Như ta đã nói, anh ta sẽ kiêu hãnh, ngạo mạn và tự hào ... Vì thế con sẽ phải làm anh ta tin rằng ta tạo ra anh ta trước ... Vì thế, hãy nhớ ... đó là bí mật của chúng ta ... Phụ nữ với nhau."
Tags:

Learning English » Jokes - Short Stories | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(2082)