I'm sorry

[Không rõ 02/03/2010 15:19 | by ErosBmt ]
Highslide JSÔng Việt Nam đụng phải ông người Tây, ông VN : - I’m sorry !
Ông tây cũng lịch sự : - I’m sorry too .
Ông VN nghe xong vội vàng : - I’m sorry three .
Ông Tây nghe thấy lạ quá hỏi : - What are you sorry for ?
Ông VN làm luôn : - I’m sorry five.
Ông người tây bực mình : - Oh shit !!!
Ông VN hết hồn : - Oh seven !!!
hamarneh
Tags:

Giải trí » Cười - Thư giãn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(2663)