Trời ơi, hụt !!!

[Không rõ 02/03/2010 15:16 | by ErosBmt ]
Highslide JSSư và một ni cô đi đánh gôn. Cú đánh đầu tiên hụt, Sư kêu lên:"Trời ơi, hụt!!!". Ni cô liền nói:"Thí chủ đừng kêu trời như vậy, sẽ bị thiên lôi đánh đấy". Đến phát thứ hai hụt, Sư lại kêu lên:"Trời ơi, hụt!!!". Ni cô bèn can:"Thí chủ đừng kêu nữa, kêu lần nữa sẽ bị sét đánh đấy a.". Phát thứ ba hụt, Sư kêu lên:"Trời ơi, hụt!!!". Đột nhiên có tiếng nổ rất to, mọi người quay lại thì thấy ni cô bị sét đánh đen thui.Bỗng từ trên trời có tiếng nói rất to vọng xuống: "TRỜI ƠI , HỤT !!!"
Tags:

Giải trí » Cười - Thư giãn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(2344)