ASKING PERMISSION

[Không rõ 21/03/2010 16:21 | by ErosBmt ]
Highslide JSASKING PERMISSION
"Sir, your daughter says she loves me, and she can t live without me, and she wants to marry me."
"And you re asking my permission to marry her?"
"No, I m asking you to make her leave me alone."

XIN PHÉP
"Thưa bác, con gái bác nói yêu cháu, và cô ấy không sống được nếu không có cháu, và cô ấy muốn cưới cháu."
"Và anh đang xin tôi cưới nó à?"
"Không, cháu đang hỏi bác làm sao cho cô ấy bỏ mặc cháu ạ."
Tags:

Learning English » Jokes - Short Stories | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1985)